Ondorengo hirigintza baimenen izapidatzeak: Obra, bakanketa, hondamendi aitorpena
Proiektua behar eta bere aurrekontua 18.000,00 euroz azpitik duten obrak 371,46 €
Proiektua behar eta bere aurrekontua 18.000,00 euroz gainetik duten obrak 557,19 €
Bakanketa (segregazio) baimena  37,16 €
Baimena eman aurretik interesatuak bere eskariari uko egiten badio, baimenaren tasari dagokionaren  %20a
Baimen trasmisioak: emandako jatorrizko baimenari zegokionaren %50 gehiago
Babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntza %90eko hobaria
Etxebizitza sozialen eraikuntza %90eko hobaria
Hondamendi aitormena 787,88 €
Lehen erabilera edo okupazio lizentziak
Etxebizitza bakarreko etxea 232,15 €
Bi etxebizitzetako etxea 371,46 €
Etxebizitza anitzeko etxea, etxebizitza bakoitzeko (245 € min.)  60,94 €
Etxebizitza ez den lokalera destinaturikoa, m2-ko (trastero edo antzekoa) 1,21 €
Industri pabiloiak 371,46 €
Hirigintza kudeaketa
Urbanizatzeko Jarduketa Programa 3.151,42 €
Kontzertazio Hitzarmena 1.050,47 €
Kontzertazio Batzordearen Eraketa eta estatutu eta oinarrien onarpena 4.359,32 €
Kontzertazio Proiektua 1.050,47 €
Kontzertazio Batzordearen aldeko desjabetzen espedientea 1.050,47 €
Birpartzelazio Proiektua 1.575,70 €
Birpartzelazio prozedura laburtuak 787,88 €
Bestelakoak 787,88 €

SARREREN BOTOIA 02zahar

Agenda

16 Ira 2019 17:00 – 22 Ira 2019 23:00

21 Ira 2019 17:00 – 22 Ira 2019 17:00

21 Ira 2019 19:30 – 23 Ira 2019 21:30

22 Ira 2019 09:00 – 14:00

25 Ira 2019 22:00 – 23:30