Ondorengo hirigintza baimenen izapidatzeak: Obra, bakanketa, hondamendi aitorpena
Proiektua behar eta bere aurrekontua 18.000,00 euroz azpitik duten obrak 373,69 €
Proiektua behar eta bere aurrekontua 18.000,00 euroz gainetik duten obrak 560,53 €
Bakanketa (segregazio) baimena 37,38 €
Baimena eman aurretik interesatuak bere eskariari uko egiten badio, baimenaren tasari dagokionaren  %20a
Baimen trasmisioak: emandako jatorrizko baimenari zegokionaren %50 gehiago
Babes ofizialeko etxebizitzen eraikuntza %90eko hobaria
Etxebizitza sozialen eraikuntza %90eko hobaria
Hondamendi aitormena 792,61 €
Lehen erabilera edo okupazio lizentziak
Etxebizitza bakarreko etxea 233,55 €
Bi etxebizitzetako etxea 373,69 €
Etxebizitza anitzeko etxea, etxebizitza bakoitzeko (245 € min.) 61,30 €
Etxebizitza ez den lokalera destinaturikoa, m2-ko (trastero edo antzekoa) 1,22 €
Industri pabiloiak 373,69 €
Hirigintza kudeaketa
Urbanizatzeko Jarduketa Programa 3.170,33 €
Kontzertazio Hitzarmena 1.056,78 €
Kontzertazio Batzordearen Eraketa eta estatutu eta oinarrien onarpena 4.385,47 €
Kontzertazio Proiektua 1.056,78 €
Kontzertazio Batzordearen aldeko desjabetzen espedientea 1.056,78 €
Birpartzelazio Proiektua 1.585,15 €
Birpartzelazio prozedura laburtuak 792,61 €
Bestelakoak 792,61 €

ZINEIkuskizuSARREREN BOTOIA 02

Agenda

29 Ots 2020 17:00 – 01 Mar 2020 19:00

29 Ots 2020 19:30 – 02 Mar 2020 22:30

01 Mar 2020 08:00 – 13:30


06 Mar 2020 10:00 – 07 Mar 2020 13:00