Aurrekontuak 2016 diru sarrera atala

KONTZEPTUA ZENBATEKOA %
ZUZENEKO ZERGAK 1.419.500,00 % 18,90
ZEHARKAKO ZERGAK 100.000,00 % 1,33
TASAK ETA BESTELAKO ZERGAK 1.396.100,00 % 18,59
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 3.505.784,00 % 46,68
ONDARE-SARRERAK 69.015,00 % 0,92
INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA ETA HIRIGINTZAKO JARDUERETATIK ONDORIOZTATUTAKO BESTE SARRERA BATZUK 301.000,00 % 4,01
KAPITAL TRANSFERENTZIAK 152.540,00 % 2,03
FINANTZA AKTIBOAK 567.000,00 % 7,55
GUZTIRA 7.510.939,00 % 100,00

lurraldebus goierri

Agenda

28 Mar 2017 18:30 – 20:30

28 Mar 2017 21:30 – 23:00

29 Mar 2017 14:30 – 17:00

29 Mar 2017 19:30 – 21:00

30 Mar 2017 17:00 – 20:00

Buletina

Lazkaon dauden azken berriak jasotzeko, harpidetu gure buletinan
Please wait