Albisteak

  • Eskaerak abenduaren 31a baina lehen egin egin behar dira.
  • Salbuespenak ondorengoak dira: mugikortasun murriztua duten pertsonentzat eta nekazal jarduerara bideraturiko ibilgailuentzat.
  • Hobariak: ibilgailu elektrikoentzat, ibilgailu hibridoentzat eta ibilgailu historiko edo 25 urte edo gehiagoko ibilgailuentzat.

2020an Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergan salbuespena edo hobaria eduki ahal izateko eskaera 2019ko abenduaren 31a baina lehen egin behar da.

Salbuespenak ondorengoak dira:

  • Mugikortasun murriztua duten pertsonentzat.
  • Nekazal jarduerara bideraturiko traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta makinaria dutenentzat.

Hobespenak ondorengoak dira:

  • Ibilgailu elektrikoek %75eko hobaria.
  • Ibilgailu hibridoek %50eko hobaria.
  • Ibilgailu historiko eta 25 urte edo gehiago dutenek %100eko hobaria.

Salbuespen eta hobari hauen eskaerak Udalean egin behar dira, eta eskaera egin eta hurrengo ekitaldian izango da aplikagarri.